Kurs zwykły (345).
07:00 DZIETRZNIKI do JAJCZAKI 07:55 Rozkład DZIETRZNIKI do JAJCZAKI
Ceny biletów Drukuj kurs

Miejscowość / Nazwa przystnaku Godzina odjazdu
Miejscowość: Grębień
(1) Nazwa przystnaku: GRĘBIEŃ 134 02
07:05
Miejscowość: Grębień
(2) Nazwa przystnaku: GRĘBIEŃ SZKOŁA 01
07:07
Miejscowość: Pątnów
(3) Nazwa przystnaku: PĄTNÓW URZĄD GMINY 01
07:13
Miejscowość: Bieniec
(4) Nazwa przystnaku: BIENIEC, PARCELA 02
07:22
Miejscowość: Bieniec
(5) Nazwa przystnaku: BIENIEC SZKOŁA 02
07:25
Miejscowość: Bieniec
(6) Nazwa przystnaku: BIENIEC MAŁY 02
07:29
Miejscowość: Łaszew
(7) Nazwa przystnaku: ŁASZEW, PĘTLA
07:33
Miejscowość: Łaszew
(8) Nazwa przystnaku: ŁASZEW 02
07:40
Miejscowość: Łaszew
(9) Nazwa przystnaku: ŁASZEW, OSP 02
07:45
Miejscowość: Jajczaki
(10) Nazwa przystnaku: JAJCZAKI WIEŚ 01
07:55