Kurs zwykły (4427).
08:00 KOWALE do KIK 08:13 Rozkład KOWALE do KIK
Ceny biletów Drukuj kurs

Miejscowość / Nazwa przystnaku Godzina odjazdu
Miejscowość: Kowale
(1) Nazwa przystnaku: KOWALE - 45-1549-02
08:01
Miejscowość: Aleksandrów
(2) Nazwa przystnaku: ALEKSANDRÓW/KOZIEŁ
08:05
Miejscowość: Przedmość
(3) Nazwa przystnaku: PRZEDMOŚĆ 03/04
08:08
Miejscowość: Przedmość
(4) Nazwa przystnaku: PRZEDMOŚĆ OSP 07/08
08:09
Miejscowość: Przedmość
(5) Nazwa przystnaku: PRZEDMOŚĆ KAPL 05/06
08:10
Miejscowość: Kik
(6) Nazwa przystnaku: KIK 01/02
08:13