Cenny PĄTNÓW do PĄTNÓW

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 07:20 PĄTNÓW do PĄTNÓW 07:42

PRZYSTANEK PĄTNÓW, SZKOŁA 01 PĄTNÓW, PIEKARNIA 02 PĄTNÓW URZĄD GMINY 01 PĄTNÓW, NR 30/31 POPOWICE/PĄTNÓW POPOWICE 14 02 POPOWICE 30 02 POPOWICE SZKOŁA POPOWICE, KRZEWIE POPOWICE SZKOŁA POPOWICE 30 02 POPOWICE 14 02 POPOWICE/PĄTNÓW PĄTNÓW, NR 30/31 PĄTNÓW URZĄD GMINY 01 PĄTNÓW, PIEKARNIA 02
PĄTNÓW, PIEKARNIA 02 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PĄTNÓW URZĄD GMINY 01 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PĄTNÓW, NR 30/31 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE/PĄTNÓW 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE 14 02 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE 30 02 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE SZKOŁA 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE, KRZEWIE 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE SZKOŁA 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
POPOWICE 30 02 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
POPOWICE 14 02 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
POPOWICE/PĄTNÓW 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
PĄTNÓW, NR 30/31 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
PĄTNÓW URZĄD GMINY 01 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0
PĄTNÓW, PIEKARNIA 02 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
PĄTNÓW, SZKOŁA 01 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł