Cenny PRASZKA do PRASZKA

Tabela ceny biletu .Jak odczytać cenę biletu.
Z górnej belki poziomej wybieramy przystenek na którym wsiadamy.
Z lewej pionowej wybieramy przystanek gdzie wysiadamy.

Kurs zwykły : 13:30 PRASZKA do PRASZKA 13:58

PRZYSTANEK PRASZKA, UL LISTOPADOWA PRASZKA, UL. BOCZNA PRASZKA PL. GRUNWALDZKI ROZTERK-SKLEP - 03/04 ROZTERK-OSP - 05/06 GANA I - 07/08 KUŹNICZKA, K/GANY PORĄBKI SKOTNIC II SKOTNICA I STROJEC, SZKOŁA PRASZKA, UL LISTOPADOWA PRASZKA PL. GRUNWALDZKI
PRASZKA, UL. BOCZNA 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRASZKA PL. GRUNWALDZKI 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROZTERK-SKLEP - 03/04 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROZTERK-OSP - 05/06 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANA I - 07/08 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0 0
KUŹNICZKA, K/GANY 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0 0
PORĄBKI 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0 0
SKOTNIC II 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0 0
SKOTNICA I 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0 0
STROJEC, SZKOŁA 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0 0 0
PRASZKA, UL LISTOPADOWA 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 0 0
PRASZKA PL. GRUNWALDZKI 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0
PRASZKA, UL. BOCZNA 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł